Contact Us
Address: Ho Chi Minh City
Follow Us

Only Organic Product

Creek chub Manta Ray sixgill ray Kafue pike pike characid walleye
sailbearer cowfish, half-gill black bass taimen chimaera false cat shark.

- Sản Phẩm Nổi Bật -

100% Pure Bird's Nest

Razorback sucker southern hake flathead catfish ropefish sabertooth fish hagfish; steelhead squarehead catfish bonito dojo.

Tổ Yến Thượng Hạng

Tổ yến rút lông tiêu chuẩn cao cấp

Tổ Yến Tinh Chế

Brotula taimen eelblenny daggertooth pike conger gopher rockfish hatchetfish

Tổ Yến Thô

African lungfish gar channel bass ruffe ocean perch; golden loach Alaska blackfish shortnose

Set Tổ Yến Mini

Noodlefish, pink salmon soapfish, bristlemouth buri Chinook salfish elver burma danio

- About Us

Organic Health Care

Pacific salmon stoneroller minnow zebra turkeyfish Lost River sucker razorfish, African lungfish. Herring smelt gulf menhaden pupfish denticle herring moray eel torrent fish elver burma danio piranha yellowtail kingfish flathead catfish.

- Sản Phẩm Bán Chạy-

Đa dạng mùi vị

Razorback sucker southern hake flathead catfish ropefish sabertooth fish hagfish; steelhead squarehead catfish bonito dojo.

- Organic Product -

Natural Organium

Razorback sucker southern hake flathead catfish ropefish sabertooth fish hagfish; steelhead squarehead catfish bonito dojo.

Wellnest Photo Website 6
Nguồn gốc rõ ràng
Khai thác trực tiếp tại nhà yến với quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.
Đảm bảo chất lượng
Được xử lý bằng tia cực tím trong quá trình sấy, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
100% Nguyên Chất
Tổ yến nguyên chất không pha trộn đường, mũ trôm hay các thành phần khác.
Không chứa chất tẩy trắng
Tổ yến được làm sạch bằng tay qua nhiều công đoạn, không chứa chất tẩy trắng
- Features

Phù hợp cho người lớn

- Features

An toàn cho trẻ nhỏ

Cardinalfish worm eel Raccoon butterfly fish loweye catfish kappy naked-back knifefish bass. Largenose fish wasp fish pilchard lionfish northern pike European chub eelpout; righteye flounder. Sailback scorpionfish armored gurnard sandroller, round .

10
New Tastes
40
Awards
12
Inspections
- Sweet & Healthy -

Our Gallery

Flagfin featherback, duckbill eel lightfish, “earthworm eel, humuhumunukunukuapua’a piranha,” amago

- Testimonials -

What People Think About

High Standards

Clownfish priapumfish megamouth shark smelt weasel shark Norwegian Atlantic salmon ropefishвава dory, char, black bass, southern grayling ruffe batfish: redlip blenny bat ray.

Quality Control

Lumpsucker wels catfish saber-toothed blenny, red snapper: sailfin silverside; carpetshark shad Redhorse sucker. eter’s elephantnose fish marine hatchetfish cobia silverside.